Sargas
Vainikas
Vainikas
Vainikas
Vainikas
Vainikas. Fragmentas.
Vijoklis
Medžiai
Medžiai. Fragmentas.
Ornamentas.
Vijoklis