top of page

„Matau pasaulį KITAIP“ 

 

2014 metų socialinis projektas, kurio tikslas – įtraukti regėjimo negalią turinčius bei socialiai pažeistus vaikus ir jaunimą trijuose Lietuvos regionuose į meninį ugdymą, sudarant sąlygas kartu su profesionaliu meno kūrėju dalyvauti kultūros ir meno kūrimo bei vartojimo procese per edukacines projekto veiklas. Jų metu projekto dalyviai kūrybinėse dirbtuvėse Panevėžyje, Klaipėdoje ir Vilniuje mokysis išreikšti save per lytėjimą.

Projekto ambasadorė NOMEDA MARČĖNAITĖ praktiniuose užsiėmimuose suteiks vaikams specialiųjų žinių ir padės atsiskleisti skulptūros meno srityje. Socialinis projektas „Matau pasaulį KITAIP“ skirtas dviem skirtingoms nemotyvuotų vaikų grupėms nuo 6 iki 18 metų: regėjimo negalią turintiems (neregiams bei silpnaregiams) bei socialiai pažeistiems vaikams (socialinių įstaigų globotiniams ar augantiems socialinės rizikos šeimose).

Kiekvienas projekto dalyvis turės galimybę, pasitelkiant lipdybos techniką, iš molio sukurti meninius kūrinius, kuriuose pavaizduos savo pasaulio matymą. Sukurti darbai bus diegiami keramikos žiedimo būdu ir šių meninių darbų ekspozicijos pristatomos parodose minėtuose trijuose Lietuvos miestuose. Vaikų autorinių keramikos kūrinių paroda bus unikali tuo, jog lankytojai turės galimybę susipažinti su ekspozicija per lytėjimą ir „apžiūrėti“ ją ne tik akimis, bet ir rankomis. Šia iniciatyva siekiama atkreipti dėmesį į vaikų su regos negalia ir kitų socialiai pažeistų vaikų meninę išraišką, suteikiant galimybę jiems atsiskleisti per lytėjimą bei parodyti visuomenei, kad visų mūsų matymas yra skirtingas, o informacija, priimta akimis – tai ne vienintelis būdas patirti ir pajausti pasaulio grožį.

bottom of page